Hvad er en DPO?

En DPO skal rådgive og vejlede virksomheden med henblik på at sikre, at reglerne om behandling af persondata overholdes i…

En DPO skal rådgive og vejlede virksomheden med henblik på at sikre, at reglerne om behandling af persondata overholdes i virksomheden. En DPO varetager de registreredes interesser, og er disses repræsentant. En DPO kan ikke afskediges eller sanktioneres for at udføre sine opgaver – dette vil udgøre et brud på…