Praktikstedserklæring på grund af mangel på praktikpladser

En gang årligt pr. 1. januar skal SIRI på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet vurdere, om der er væsentlig mangel…

En gang årligt pr. 1. januar skal SIRI på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet vurdere, om der er væsentlig mangel på lærepladser i brancher inden for det grønne område. Ved væsentlig mangel forstås, at der er flere end 5 procent af eleverne og lærlingene under erhvervsuddannelse, som ikke har en…