Forhøjet bidrag under barselsorlov

Under de første 14 ugers orlov efter fødslen indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det…

Under de første 14 ugers orlov efter fødslen indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Det forhøjede pensionsbidrag udgør pr. måned kr. 2.040,00. Heraf betaler arbejdsgiver kr. 1.360,00 og medarbejderen betaler kr. 680,00 kr. For deltidsansatte medarbejdere beregnes pensionsbidraget forholdsmæssigt. Med virkning fra…