Anvendelsesmuligheder

Medarbejderen kan vælge at anvende opsparingen på fritvalgskontoen til følgende formål: Løbende udbetaling Kontant udbetaling én gang årligt Indbetaling på…

Medarbejderen kan vælge at anvende opsparingen på fritvalgskontoen til følgende formål: Løbende udbetaling Kontant udbetaling én gang årligt Indbetaling på medarbejderens pensionsordning Børneomsorgsdage Barnets anden sygedag Lægebesøg sammen med børn Seniorfridage
Løbende udbetaling
Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til fritvalgskontoen udbetales løbende sammen med lønnen. Det er en forudsætning herfor, at virksomheden kan dokumentere at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg. Ved løbende udbetaling skal det udbetalte beløb fremgå separat af lønsedlen. GLS-A har udarbejdet en skabelon til en aftale om løbende udbetaling, der kan hentes her. Kontakt evt. GLS-A for mere information. Vær opmærksom på at løbende udbetaling af bidraget til fritvalgskontoen kræver en aftale med medarbejderen. Virksomheden kan ikke ensidigt beslutte at udbetale bidraget. En aftale om løbende udbetaling har ingen betydning for fraværsretten. Medarbejderen har således stadig mulighed for at afholde f.eks. børneomsorgsdage uden betaling. Tillidsrepræsentanten kan lokalt aftale andre fritvalgselementer, herunder betalt frihed til yderligere fravær og omsorgsforhold, end hvad der udtrykkeligt er beskrevet i overenskomsten.