Sidestillet med faglært

Når en medarbejder mener, at vedkommende har kompetencer, som medfører, at vedkommende kan betragtes som sidestillet med en faglært, skal…

Når en medarbejder mener, at vedkommende har kompetencer, som medfører, at vedkommende kan betragtes som sidestillet med en faglært, skal den pågældende rette henvendelse til arbejdsgiveren og bede om en kompetenceafdækning. Ved henvendelsen skal medarbejderen fremlægge og redegøre for de kompetencer, medarbejderen mener berettiger til tillægget. Arbejdsgiveren har herefter pligt…