Tjenestebolig

Tjenesteboliger er ikke forbeholdt bestemte stillinger, men tilbydes ofte til godsforvaltere, driftledere, fodermestre, skovfogeder, skytter og lignende, hvis tilstedeværelse tæt…

Tjenesteboliger er ikke forbeholdt bestemte stillinger, men tilbydes ofte til godsforvaltere, driftledere, fodermestre, skovfogeder, skytter og lignende, hvis tilstedeværelse tæt på driften er ønskelig. Medarbejderen har qua sin stilling en aftalt pligt til at bebo boligen i forbindelse med ansættelsen og fraflytte boligen ved ansættelsens ophør, og der er således…