Godtgørelse og bod

Udleverer arbejdsgiveren ikke et ansættelsesbevis, eller er ansættelsesbeviset mangelfuldt, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af de…

Udleverer arbejdsgiveren ikke et ansættelsesbevis, eller er ansættelsesbeviset mangelfuldt, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af de konkrete omstændigheder, og godtgørelsen bliver større, såfremt det mangelfulde ansættelsesbevis har givet anledning til tvist mellem parterne. Højesteret har fastsat nogle principper for udmåling af godtgørelsen. Det følger heraf, at…