Standardansættelsesbeviser

Du kan finde standard ansættelsesbeviser for arbejde omfattet af overenskomsterne med 3F, Dansk Metal og HK, her. Samme sted finder…

Du kan finde standard ansættelsesbeviser for arbejde omfattet af overenskomsterne med 3F, Dansk Metal og HK, her. Samme sted finder du et udkast til ansættelseskontrakt for funktionærer, der ikke er omfattet af overenskomst. I øvrigt kan der rettes henvendelse til GLS-A, som kan hjælpe med udkast til ansættelseskontrakter ved ansættelse…