Varighedserklæring (funktionærloven)

Når en funktionær har været syg i mindst 14 dage, kan man som arbejdsgiver kræve, at der udarbejdes en varighedsattest.…

Når en funktionær har været syg i mindst 14 dage, kan man som arbejdsgiver kræve, at der udarbejdes en varighedsattest. I en varighedsattest vurderer lægen, hvor lang tid funktionæren forventes at være sygemeldt. Varighedsattesten angiver en prognose for sygdommens forventede varighed. Vær opmærksom på, at der kan være betydelige omkostninger…