Jul og nytår 2023

I julen og nytåret er der både helligdage og overenskomstfastsatte fridage, ligesom der ofte holdes ferie eller feriefridage. Reglerne er…

I julen og nytåret er der både helligdage og overenskomstfastsatte fridage, ligesom der ofte holdes ferie eller feriefridage. Reglerne er forskellige i de enkelte overenskomster og afhænger af, om medarbejderne holder fri eller arbejder på helligdagen/fridagen. Medlemmer af GLS-A kan downloade et skema, der viser hvordan reglerne er for den…