Initiativ

Hovedreglen er at den registrerede skal udøve rettighederne, dog dataansvarlige skal af egen drift sørge for at iagttage visse rettigheder,…

Hovedreglen er at den registrerede skal udøve rettighederne, dog dataansvarlige skal af egen drift sørge for at iagttage visse rettigheder, herunder oplysningspligten