Afholdelse af ferie

Medarbejderen kan afholde den optjente ferie i ferieafholdelsesperioden, som er på 16 måneder, og løber fra den 1. september til…

Medarbejderen kan afholde den optjente ferie i ferieafholdelsesperioden, som er på 16 måneder, og løber fra den 1. september til den 31. december året efter. Afholdelsesperioden er længere end ferieåret med henblik på at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til afholdelse. Ferieafholdelses-perioderne overlapper hinanden, som det fremgår af tegningen…
Placering af ferien
Det er arbejdsgiveren, der fastlægger, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiver kan pålægge afholdelse af ferie, som er optjent hos arbejdsgiveren selv og hos tidligere arbejdsgivere. Men arbejdsgiveren kan ikke pålægge en medarbejder at holde suppleringsferie (ferie, der ikke er optjent betaling til). Dog er der en undtagelse for så vidt angår ferielukning, jf. nedenfor under ferieafholdelse i forbindelse med virksomhedslukning. Når arbejdsgiver fastlægger ferien, skal dette ske efter forhandling med medarbejderne. Arbejdsgiver skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme medarbejdernes ferieønsker. Der skal tages hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. Medarbejderen har ret til at afholde 4 af de 5 ugers ferie i ferieåret (1. september til 31. august), og til at få 3 ugers hovedferie i sammenhæng i ferieafholdelsesperioden. Det betyder, at arbejdsgiver kun kan varsle den 5. ferieuge afholdt i perioden september til december, dvs. i slutningen af ferieafholdelsesperioden. Derfor kan arbejdsgiver ikke ensidigt fastlægge at medarbejderen skal holde 3 ugers hovedferie i september. Arbejdsgiver og medarbejder kan altid aftale, at også de første 4 ugers ferie helt eller delvist holdes i perioden efter ferieårets udløb, fra september til december. Øvrige feriedage skal som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, medmindre der ikke er optjent 5 dage. Er ferien fastlagt, kan den som udgangspunkt ikke ændres. Arbejdsgiver kan dog ændre fastlagt ferie, hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn nødvendiggør det. Ændrer arbejdsgiver allerede fastlagt ferie har medarbejderen krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab, f.eks. til afbestilling eller flytning af en rejse.