Ret til indsigelse

En registreret person har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på baggrund af den pågældendes særlige situation.…

En registreret person har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på baggrund af den pågældendes særlige situation. Indsigelse kan ske såfremt den dataansvarlige behandler oplysningerne med hjemmel i en interesseafvejning. Som eksempel kan nævnes, at en medarbejder pga. chikane fra en tidligere ægtefælle ikke ønsker sit navn…