Rygepolitik

Arbejdsmiljøloven stiller krav om rygeforbud i indendørs rum på virksomheder og at virksomhederne skal have en skriftlig rygepolitik, der skal…

Arbejdsmiljøloven stiller krav om rygeforbud i indendørs rum på virksomheder og at virksomhederne skal have en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.
Rygeforbud
Forbuddet gælder alle indendørs rum på arbejdspladsen – også på enkeltmandskontorer, i skure og biler. Forbuddet gælder også urtecigaretter. Det kan dog besluttes, at det er tilladt at ryge i firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Hvis køretøjet benyttes af flere personer på skift, vil det være en forudsætning, at der er effektiv udluftning. Særlige rygerum Hvis det skal være muligt at ryge på arbejdspladsen, skal der laves særskilte rygerum eller en rygekabine med udsugning. Sådanne rum skal have udluftningsmulighed/udsugning, og må ikke være et gennemgangsrum og må ikke have en arbejdsfunktion. Skiltning I forbindelse med rygerum og rygekabiner skal der opsættes skiltning, som kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her. Skiltningen skal informere om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig. Loven gælder alle rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Også selvom de er etableret, før loven blev strammet.