Rygepolitik

Arbejdsmiljøloven stiller krav om rygeforbud i indendørs rum på virksomheder og at virksomhederne skal have en skriftlig rygepolitik, der skal…

Arbejdsmiljøloven stiller krav om rygeforbud i indendørs rum på virksomheder og at virksomhederne skal have en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.
Rygepolitik inkl. eksempel
Arbejdsgiverne skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde disse oplysninger:
  • Er det tilladt at ryge på arbejdspladsen?
  • Hvis rygning er tilladt, i hvilke områder må der så ryges?
  • Hvilke konsekvenser det har, hvis en ansat overtræder rygeforbuddet?
Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om der må ryges på arbejdspladsen, og om der skal etableres særlige rygerum eller kabiner. De ansatte har ikke noget krav på at have mulighed for at ryge på arbejdspladsen. Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg eller en arbejdsmiljøorganisation drøftes rygepolitikken der. Hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken, kan der efter de konkrete omstændigheder blive tale om at anvende påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning. Det skal – som minimum fremgå af rygepolitikken, at ” Overtrædelse af rygepolitikken kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet”.  Det anbefales at fastsætte konkrete retningslinjer for, hvilke konsekvenser det vil have, så der ikke opstår usikkerhed om det. Se et eksempel på en rygepolitik her. Information til medarbejderne Rygepolitikken kan for eksempel offentliggøres ved skiltning eller indskrives i personalehåndbogen. Bødestraf Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Hvis der ikke er lavet en rygepolitik, eller rygeforbuddet ikke efterleves, kan overtrædelser straffes med bøde. (Bødeniveau 2000 kr. i 2020).