Overenskomsten mellem GLS-A og HK Privat

HK-overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. Det betyder, at overenskomsten fastsætter en stigning i minimallønnen pr. 1. marts hvert år, men den…

HK-overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. Det betyder, at overenskomsten fastsætter en stigning i minimallønnen pr. 1. marts hvert år, men den fastsætter ikke, hvor meget den enkelte medarbejder skal stige i løn. Dette fastlægges ved forhandling på den enkelte virksomhed. Vær opmærksom på, at der i HK-overenskomsten kan være fastsat en…