Flekstid

Der er adgang til at indgå aftale om flekstidsordninger. En flekstidsordning indebærer, at medarbejderne har en fixtid, hvor de skal…

Der er adgang til at indgå aftale om flekstidsordninger. En flekstidsordning indebærer, at medarbejderne har en fixtid, hvor de skal være på arbejdspladsen. Samtidig aftales en flekstid, hvori medarbejderne har mulighed for at placere arbejdstiden fleksibelt. Arbejdstiden skal også ved flekstidsaftaler lægges indenfor de rammer, der er fastsat i overenskomsten.