Ferie

Funktionærer er omfattet af ferieloven. Funktionærer har ret til ferie med løn samt ferietillæg på 1%. I perioder med fravær…

Funktionærer er omfattet af ferieloven. Funktionærer har ret til ferie med løn samt ferietillæg på 1%. I perioder med fravær på grund af graviditet og barsels-/forældreorlov, hvor der betales fuld eller delvis løn, optjenes ret til ferie med fuld løn. Ved funktionærens fratrædelse skal der betales feriegodtgørelse med 12,5% af…