Arbejdstid, hviletid og fridøgn

Ved beskæftigelse af unge gælder særlige regler om arbejdstid, hviletid og fridøgn. For 13-14-årige børn samt unge der stadig er…

Ved beskæftigelse af unge gælder særlige regler om arbejdstid, hviletid og fridøgn. For 13-14-årige børn samt unge der stadig er omfattet af undervisningspligten: Arbejdstiden på skoledage må højst udgøre 2 timer og på andre dage højst 7 timer. Den ugentlige arbejdstid må i skoleuger højst udgøre 12 timer og i…