Kort om persondatareglerne

Persondatareglerne gælder for alle virksomheder, der behandler personoplysninger, f.eks. i forbindelse med personaleadministrationen. Begrebet behandling dækker over enhver aktivitet eller…

Persondatareglerne gælder for alle virksomheder, der behandler personoplysninger, f.eks. i forbindelse med personaleadministrationen. Begrebet behandling dækker over enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som en personoplysning gøres til genstand for, såsom indsamling, opbevaring, brug, videregivelse osv. Personoplysninger kan defineres som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk…