Hvem skal pensionsbidraget indbetales til?

Såvel arbejdsgiverens og medarbejderens andel af det samlede arbejdsmarkedspensionsbidrag skal indbetales månedsvis til PensionDanmark. Ordningen er obligatorisk for medarbejdere omfattet…

Såvel arbejdsgiverens og medarbejderens andel af det samlede arbejdsmarkedspensionsbidrag skal indbetales månedsvis til PensionDanmark. Ordningen er obligatorisk for medarbejdere omfattet af overenskomst. De relevante pensionskoder kan findes under pkt. 4. Vær opmærksom på, at medarbejdere, der ikke er omfattet af en GLS-A overenskomst med enten 3F, Dansk Metal eller HK,…