Pasning af døende familiemedlem

Ifølge Serviceloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe nærtstående familiemedlemmer, der ønsker at dø i eget hjem. Betingelserne…

Ifølge Serviceloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe nærtstående familiemedlemmer, der ønsker at dø i eget hjem. Betingelserne for at en medarbejder kan holde orlov med plejevederlag er, at familiemedlemmet er døende med forventet kort levetid, og en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs og at den…