48-timers reglen

Ifølge arbejdstidsloven må en medarbejders arbejdstid pr. uge ikke overstige 48 timer inklusive overarbejde, beregnet over en referenceperiode på 4…

Ifølge arbejdstidsloven må en medarbejders arbejdstid pr. uge ikke overstige 48 timer inklusive overarbejde, beregnet over en referenceperiode på 4 måneder. Er medarbejderen omfattet af en GLS-A overenskomst, er referenceperioden dog 12 måneder*. I opgørelsen medregnes almindelige arbejdstid, overarbejde samt i et vist omfang rådighedsvagter. Perioder med betalt ferie og…