Jtt Aps, Marskvej 27, 4700 Næstved, CVR nr. 38369180

FH har den 19. maj 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 19. maj 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Jtt Aps, Marskvej 27, 4700 Næstved, CVR nr. 38369180
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 2. juni 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.