Arbejdsretlige regler

De arbejdsretlige regler opstiller en række begrænsninger i arbejdsgivers mulighed for uden videre og generelt at kontrollere virksomhedens medarbejdere. Arbejdsgiver…

De arbejdsretlige regler opstiller en række begrænsninger i arbejdsgivers mulighed for uden videre og generelt at kontrollere virksomhedens medarbejdere. Arbejdsgiver skal orientere medarbejderne om iværksættelsen af en kontrolforanstaltning senest 2 uger inden den træder i kraft. Har virksomheden et samarbejdsudvalg skal der forinden orienteres om de påtænkte kontrolforanstaltninger i samarbejdsudvalget…