Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Elever omfattet af HK-overenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige, at eleven optjener…

Elever omfattet af HK-overenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige, at eleven optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Eleven har således ret til 5 betalte feriefridage pr. år. Elever har samme overenskomstfastsatte fridage som voksne medarbejdere. Det vil sige,…