Efter 1. juli 2023

For ansættelser påbegyndt efter 1. juli 2023 har arbejdsgiver pligt til at give oplysning om følgende vilkår for ansættelsen:

For ansættelser påbegyndt efter 1. juli 2023 har arbejdsgiver pligt til at give oplysning om følgende vilkår for ansættelsen:
1: Navn og adresse
Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse oplyses. Det er parternes registrerede hjemadresse, der angives. Parternes kontaktoplysninger som f.eks. mail og telefonnummer kan med fordel ligeledes præciseres og oplyses, men det er ikke et krav. Oplysningen gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningen gives i ansættelsesbeviset.