Beregning af indefrosne feriepenge

Feriepengene opgøres som 12,5% af den ferieberettigede løn, der er udbetalt i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.…

Feriepengene opgøres som 12,5% af den ferieberettigede løn, der er udbetalt i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Arbejdsgivers pensionsbidrag medregnes som udgangspunkt ikke. Dog skal pensionsbidraget indgå i opgørelsen for de medarbejdere, der har ret til ferie med løn, og som i henhold til en overenskomst har…