Entreprenøroverenskomsten

Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i 9 måneder i virksomheden inden for de…

Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i 9 måneder i virksomheden inden for de sidste 24 måneder, har ret til betaling under fravær fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel. Betalingen svarer til normal løn. Normal løn er…