Overenskomstregler vedrørende indlejede vikarer

Udover opmærksomhedspunkterne vedrørende indlejede vikarer i punkt 2 er det også vigtigt at være opmærksom på de regler om vikararbejde,…

Udover opmærksomhedspunkterne vedrørende indlejede vikarer i punkt 2 er det også vigtigt at være opmærksom på de regler om vikararbejde, som følger af overenskomsterne. Nedenfor beskrives de overenskomstmæssige regler for vikararbejde.
Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F
Der er fastsat følgende regler om vikarer i overenskomsterne mellem GLS-A og 3F: Anciennitet Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren anciennitet hos vikarbureauet, og ikke hos brugervirksomheden. Hvis vikarbureauvikaren efterfølgende ansættes i brugervirksomheden, har vikaren mulighed for at anmode om at få overført den anciennitet, vikaren har optjent i brugervirksomheden. Overførsel af anciennitet kan ske, såfremt
  • vikaren har arbejdet hos brugervirksomheden i mindst 3 måneder uden afbrydelse og
  • vikararbejdet på brugervirksomheden er ophørt på grund af arbejdsmangel, og vikaren bliver fastansat på brugervirksomheden inden 10 arbejdsdage efter ophøret, eller
  • vikaren ansættes på brugervirksomheden i direkte forlængelse af vikararbejdet.
Det er alene ancienniteten fra det seneste arbejdsforhold i brugervirksomheden, der kan overføres. Kontrolbesøg I forbindelse med kontrolbesøg kan 3F kræve oplysninger om vikarer, som udfører arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. Virksomheden har på kontrolbesøget pligt til at udlevere navn, adresse og CVR-nummer på det anvendte vikarbureau samt oplyse den timepris, der er aftalt med vikarbureauet. Derudover skal der på kontrolbesøget gives oplysninger om antal vikarer på kontroltidspunktet og en måned bagud. Læs mere om kontrolbesøg her. Afklaring af om en udefrakommende virksomhed udfører vikararbejde 3F har efter overenskomsten adgang til at anmode brugervirksomheden om at få oplysninger om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for brugervirksomheden, som ellers naturligt kunne udføres af brugervirksomhedens ansatte medarbejdere. Formålet med bestemmelsen er, at det hurtigt kan afklares, om der i det konkrete tilfælde er tale om vikararbejde, eller om arbejdet udføres af en entreprenør/underleverandør. Anmodningen fra tillidsrepræsentanten eller 3F skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksomheders arbejde for brugervirksomheden. Er der efter en lokal drøftelse mellem enten tillidsrepræsentanten eller 3F og brugervirksomheden uenighed om, hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan 3F begære et afklarende møde over for GLS-A. På dette møde skal der gives en række oplysninger om den udefrakommende virksomhed. Har virksomheden modtaget en sådan anmodning, kan GLS-A kontaktes for nærmere rådgivning.