Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

Under de første 14 ugers orlov efter fødslen indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det…

Under de første 14 ugers orlov efter fødslen indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør pr. time kr. 12,75. Heraf betaler arbejdsgiver kr. 8,50 pr. time og medarbejderen betaler kr. 4,25 kr. pr. time.