Pension

Når en virksomhed ansætter en udenlandsk medarbejder, skal virksomheden indbetale pension til vedkommende på lige fod med øvrige ansatte. Da…

Når en virksomhed ansætter en udenlandsk medarbejder, skal virksomheden indbetale pension til vedkommende på lige fod med øvrige ansatte. Da udlændinge ikke kan få førtidspension de første 12 måneder, skal pensionsbidrag i de første 12 måneder indberettes med en særlig kode ”Pension for udlændinge.” Såfremt medarbejderen ikke opholder sig i…