4: Begyndelsestidspunkt

Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt skal oplyses. Ansættelsesforholdet begynder senest samtidig med medarbejderens faktiske tiltrædelse. Afviger det faktiske tiltrædelsestidspunkt fra det skriftligt aftalte…

Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt skal oplyses. Ansættelsesforholdet begynder senest samtidig med medarbejderens faktiske tiltrædelse. Afviger det faktiske tiltrædelsestidspunkt fra det skriftligt aftalte tiltrædelsestidspunkt, præciseres dette skriftligt. Vær opmærksom på at den oprindelige anciennitetsdato skal oplyses såfremt medarbejderen får en ny kontrakt i det samme ansættelsesforhold. Oplysningen gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdets…