Fravær på grund af sygdom og graviditet

Sygdom er en lovlig fraværsgrund. Eleven skal sygemelde sig efter de regler, der gælder i virksomheden. Virksomheden kan forlange dokumentation…

Sygdom er en lovlig fraværsgrund. Eleven skal sygemelde sig efter de regler, der gælder i virksomheden. Virksomheden kan forlange dokumentation for sygdommen i form af lægeerklæring. Under sygefravær modtager eleven fuld løn, jf. funktionærloven. Ved børns sygdom mv. gælder overenskomstens regler i øvrigt. Elever har samme ret til fravær ved…