Opsigelse og bortfald af konkurrenceklausul

En arbejdsgiver kan opsige en konkurrenceklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved udløbet af opsigelsesvarslet er…

En arbejdsgiver kan opsige en konkurrenceklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved udløbet af opsigelsesvarslet er klausulen bortfaldet, og arbejdsgiver er frigjort for pligten til at betale kompensation, hvis medarbejderen fratræder. En medarbejder, der har 3 måneders anciennitet eller mere, vil dog stadig have ret til…