Hvilken overenskomst skal eleven/lærlingen være omfattet af?

Det følger af erhvervsuddannelsesloven §55, at elever/lærlinge skal aflønnes efter den overenskomst, der gælder for det pågældende uddannelsesområde. Det gælder…

Det følger af erhvervsuddannelsesloven §55, at elever/lærlinge skal aflønnes efter den overenskomst, der gælder for det pågældende uddannelsesområde. Det gælder uanset om virksomheden i øvrigt er omfattet af den pågældende overenskomst. GLS-A er sammen med 3F uddannelsesansvarlige for uddannelserne indenfor jordbrug, skovbrug og gartneri og planteskole. GLS-A’s overenskomster dækker nedenstående…