Hvilken overenskomst skal eleven være omfattet af?

Det følger af erhvervsuddannelsesloven §55, at elever skal aflønnes efter den overenskomst, der gælder for det pågældende uddannelsesområde. Det gælder…

Det følger af erhvervsuddannelsesloven §55, at elever skal aflønnes efter den overenskomst, der gælder for det pågældende uddannelsesområde. Det gælder uanset om virksomheden i øvrigt er omfattet af den pågældende overenskomst. GLS-A er sammen med 3F uddannelsesansvarlige for uddannelserne indenfor jordbrug, skovbrug og gartneri og planteskole. GLS-A’s overenskomster dækker nedenstående…