Gudhjem Golfklub, Spellingevej 1, 3760 Gudhjem, CVR-nr. 32006256

FH har den 30. september 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 30. september 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Gudhjem Golfklub, Spellingevej 1, 3760 Gudhjem, CVR-nr. 32006256

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstid begyndelse den 9. oktober 2019.

Ved sympatikonfliktens ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.