Beskatning

Medarbejdere, der vederlagsfrit eller mod delvis betaling får stillet medarbejderbolig til rådighed af arbejdsgiveren, skal beskattes af værdien af boligen.…

Medarbejdere, der vederlagsfrit eller mod delvis betaling får stillet medarbejderbolig til rådighed af arbejdsgiveren, skal beskattes af værdien af boligen. Beskatning af fri helårsbolig skal ske på baggrund af boligens markedsværdi. Det vil sige medarbejderen skal beskattes, hvis der betales en leje, der ligger under markedslejen. Medarbejderen skal beskattes af…