Anmeldelse

Bruddet skal anmeldes digitalt via Datatilsynets hjemmeside.

Bruddet skal anmeldes digitalt via Datatilsynets hjemmeside.
Hvilke brud skal anmeldes?
Udgangspunktet er at alle brud skal anmeldes. Kun såfremt det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, skal der ikke ske anmeldelse. Det afgørende for om der skal ske anmeldelse af en vurdering af det samlede aktuelle risikobillede. Det er den dataansvarlige der har bevisbyrden for at anmeldelse ikke er nødvendig. I Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden findes en række eksempler på, hvornår brud skal anmeldes.