Bortvisning

I visse tilfælde kan en medarbejders misligholdelse af ansættelsesforholdet være grundlag for at bortvise medarbejderen. En bortvisning skal være saglig…

I visse tilfælde kan en medarbejders misligholdelse af ansættelsesforholdet være grundlag for at bortvise medarbejderen. En bortvisning skal være saglig og der skal med det samme reageres på den misligholdelse, som begrunder bortvisningen af medarbejderen. Bortvisningsberettiget misligholdelse kan være tyveri fra eller vold på arbejdspladsen. Det kan også være gentagne…