SAMGO

Samarbejdsforum for det Grønne Område (SAMGO) er et udvalg sammensat af repræsentanter for GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal. Udvalget…

Samarbejdsforum for det Grønne Område (SAMGO) er et udvalg sammensat af repræsentanter for GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal. Udvalget skal sørge for hjælp og rådgivning til virksomhedernes samarbejdsudvalg i alle samarbejdsspørgsmål – også hvis samarbejdet er udfordret på den enkelte virksomhed. SAMGO’s målsætning SAMGO har som målsætning: at bidrage…