Feriefridage

Ansatte under GLS-A’s overenskomster optjener ret til 5 feriefridage – også kaldet den 6. ferieuge – pr. år. Læs mere…

Ansatte under GLS-A’s overenskomster optjener ret til 5 feriefridage – også kaldet den 6. ferieuge - pr. år. Læs mere herom nedenfor.
Hvem har ret til feriefridage?
Alle medarbejdere, der er ansat under en overenskomst mellem GLS-A og 3F, Dansk Metal eller HK, optjener ret til feriefridage. Det gælder alle medarbejdere, og både voksne, ungarbejdere, elever mv. optjener således ret til feriefridage. Vær opmærksom på at medarbejdere omfattet af andre overenskomster kan være omfattet af andre regler om feriefridage. Derudover kan medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomst, have ret til feriefridage efter individuel aftale. Rent administrativt giver det god mening at behandle begge medarbejdergrupper ens, men vær opmærksom på, at overenskomsternes regler om optjening og afholdelse af feriefridage alene gælder medarbejdere omfattet af den konkrete overenskomst.