Agroindustrioverenskomsten

Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i 9 måneder i virksomheden inden for de…

Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i 9 måneder i virksomheden inden for de sidste 24 måneder, har ret til betaling under fravær fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og under indtil 10 ugers barselsorlov efter fødsel samt 4 ugers øremærket forældreorlov. Betalingen…