Agroindustrioverenskomsten

Overenskomstens regler om løn under barsel er pt. uændrede. Læs mere her.

Overenskomstens regler om løn under barsel er pt. uændrede. Læs mere her.