GoField IvS, Bregnebjergsvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 39737426

LO har den 23. november 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

LO har den 23. november 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • GoField IvS, Bregnebjergsvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR nr. 39737426
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 4. december 2018.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.