Opholds- og arbejdstilladelse

Statsborgere fra EU-/EØS-landene og Schweiz kan frit rejse til Danmark og arbejde ved en dansk arbejdsgiver i op til 3…

Statsborgere fra EU-/EØS-landene og Schweiz kan frit rejse til Danmark og arbejde ved en dansk arbejdsgiver i op til 3 måneder uden opholds- og arbejdstilladelse. Hvis opholdet skal vare over 3 måneder, skal der indgives en ansøgning om et registreringsbevis ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Ansøgningen skal…