Lægning af arbejdstid

Reglerne for lægning af arbejdstiden er de samme som for de øvrige medarbejdere i virksomheden. Hvis virksomheden f.eks. er omfattet…

Reglerne for lægning af arbejdstiden er de samme som for de øvrige medarbejdere i virksomheden. Hvis virksomheden f.eks. er omfattet af agroindustri-overenskomsten, er det reglerne i denne overenskomst, som uden videre er gældende for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal. Derudover gælder følgende generelle bestemmelser:
Flekstid
Der kan indgås lokalaftale om flekstid. Aftalen indgås med enten den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Indgåelsen kræver lokal enighed, hvilket betyder at et flertal af de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, er enige. En flekstidsordning indebærer, at medarbejderne har en fixtid, hvor de skal være på arbejdspladsen. Samtidig aftales en flekstid, hvori medarbejderne har mulighed for at placere arbejdstiden fleksibelt. Arbejdstiden (både flekstid og fixtid) skal lægges indenfor de rammer, der er fastsat i den overenskomst, der er gældende for de øvrige i virksomheden beskæftigede medarbejdere. Flekstiden kan dog lægges op til 2 timer før og 2 timer efter denne arbejdstidsramme. Der foretages en løbende registrering af arbejdstiden. Der kan maksimalt oparbejdes et overskud på flekstidskontoen på 74 timer og et underskud på 37 timer, medmindre der lokalt træffes anden aftale. Beordret overarbejde udløser overtidsbetaling efter overenskomstens regler herom.