Plan for virksomhedens arbejde med persondatareglerne

Alle virksomheder behandler i en eller anden udstrækning persondata og skal opfylde reglerne i persondataforordningen, databeskyttelsesloven og andre persondataretlige regler.…

Alle virksomheder behandler i en eller anden udstrækning persondata og skal opfylde reglerne i persondataforordningen, databeskyttelsesloven og andre persondataretlige regler. Men hvordan kommer virksomheden i gang medarbejdet? Du kan finde en oversigt, der giver et overblik over, hvor virksomheden kan tage fat på arbejdet, og hvor langt virksomheden er i…