Funktionærer

Funktionærer har ifølge funktionærloven ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller hvor længe…

Funktionærer har ifølge funktionærloven ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller hvor længe funktionæren er sygemeldt. Fuld løn udgør funktionærens sædvanlige løn inkl. eventuelle tillæg, f.eks. personligt tillæg, kvalifikationstillæg etc. Det afgørende ved vurderingen af, om tillæg skal udbetales er, om det er…
HK-overenskomsten
Funktionærer omfattet af HK-overenskomsten har ligeledes ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller hvor længe funktionæren er sygemeldt. Se afsnit 6.3 om funktionærens rettigheder under sygdom. Medarbejderen skal være funktionær efter funktionærloven for at have ret til fuld løn under sygdom. Er medarbejderen ikke funktionær, men omfattet af HK-overenskomsten, ydes der ikke løn under sygdom. Det kan f.eks. være tilfældet for en medarbejder, som udfører kontorarbejde i 5 timer om ugen, og dermed ikke opfylder betingelserne for at være funktionær. Medarbejderen har i stedet ret til at modtage sygedagpenge efter sygedagpengeloven. Se punkt 5 ovenfor.