8: Varighed af fravær med løn, som medarbejderen har ret til

Medarbejderen oplyses om sine rettigheder med hensyn til betalt fravær som ferie (herunder om der udbetales løn under ferie eller…

Medarbejderen oplyses om sine rettigheder med hensyn til betalt fravær som ferie (herunder om der udbetales løn under ferie eller afholdes ferie med feriegodtgørelse), feriefridage, omsorgsdage, seniorfridage o.l. Oplysningen gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningspligten kan opfyldes med henvisning til love, administrative bestemmelser eller overenskomst.