Frist for anmeldelse til Datatilsynet

Anmeldelse skal ske uden unødig forsinkelse (dvs. så snart det er muligt) og senest indenfor 72 timer, efter den dataansvarlig…

Anmeldelse skal ske uden unødig forsinkelse (dvs. så snart det er muligt) og senest indenfor 72 timer, efter den dataansvarlig er blevet bekendt med bruddet. En formodning for at der er sket et brud på persondatasikkerheden er ikke tilstrækkeligt til at anse et brud for sket. En sådan formodning bør…