Hvad er et brud på persondatasikkerheden?

Alt, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger: eks. hacking, fejlagtig…

Alt, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger: eks. hacking, fejlagtig offentliggørelse eller videregivelse af oplysninger, ødelæggelse ved brand eller oversvømmelse, uautoriserede personer får adgang til data, fejlagtig ændring eller sletning af data. Alle sikkerhedsbrud er omfattet, f.eks. også hvis en…