Løn til elever

Elever omfattet af jordbrugsoverenskomsten kan aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Elever indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten…

Elever omfattet af jordbrugsoverenskomsten kan aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Elever indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Det betyder, at eleven skal være 12 måneder på 4. års lønsats, 12 måneder på 3. års lønsats og så fremdeles. Der skæres altså i de…